english English

izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić

Nebojša Stojčić
Ured : Rektorat
Telefon : 020 445 700
Lokalni telefon : 2700
Konzultacije : ponedjeljkom 10,00-11,00 i utorkom 10,00-11,00 sati
E-mail : Email


Rođen je u Mostaru, BiH 1982.godine gdje je završio osnovnu i srednju školu. Doktorsku disertaciju na temu “Competitiveness, restructuring and firm behaviour in transition: The case of Croatia“ obranio je 2011. na Staffordshire University Business School, Stoke-On-Trent, Ujedinjeno Kraljevstvo kao jedan od rijetkih pristupnika kojim je povjerenstvo za obranu disertacije dodijelilo izravan prolaz (unutar 10% najboljih). Od 2006. godine zaposlen je na Sveučilištu u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju. Bavi se istraživanjem u području konkurentnosti, industrijske ekonomije, ponašanja poduzeća u tranziciji, inovacija i aglomeracijskih eksternalija. Rezultate istraživanja objavljivao je u nekim od vodećih svjetskih znanstvenih časopisa u području ekonomije poput Research Policy, Structural Change and Economic Dynamics, European Journal of Innovation Management, Economic Systems. U svojstvu voditelja, višeg stručnog suradnika i istraživača sudjelovao je u radu preko 20 međunarodnih i nacionalnih znanstveno – istraživačkih i stručnih projekata na temu održivog razvoja, transfera tehnologije, industrijskog razvoja, inovacija i restrukturiranja poduzeća. Član je uredništva više znanstvenih časopisa u Hrvatskoj i inozemstvu. Prema podacima o citiranosti i znanstvenoj produktivnosti iz vodećih svjetskih baza Current Contents Connect i Web of Science (prosinac 2018) ubraja se unutar gornjih 1% znanstvenika u području društvenih znanosti, polje ekonomija u Republici Hrvatskoj u konkurenciji preko 1600 znanstvenika. Pod njegovim mentorstvom obranjene su dvije doktorske disertacije i više od 10 diplomskih i završnih radova. Sudjeluje u izvođenju nastave na dodiplomskom i diplomskom studiju na kolegijima Osnove ekonomije, Mikroekonomija, Ekonomska politika, Primijenjena makroekonomija i Konkurentnost suvremenih gospodarstava.
Tražilica