english English

prof. dr. sc. Nikša Burum

Nikša Burum
Ured : Rektorat
Telefon : 020 445 700
Lokalni telefon : 2700
E-mail : Email


Rođen sam 1963. godine u Dubrovniku, gdje sam završio osnovnu i srednju školu matematičko-informatičkog smjera. Zbog izvrsnog uspjeha oslobođen sam polaganja mature. Prijemni ispit na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu položio sam 1982. godine. Nakon odsluženog obveznog vojnog roka počeo sam studirati 1983. godine. Diplomski rad pod nazivom Zone pokrivanja u pokretnim radiokomunikacijama obranio sam 15. prosinca 1987. na Zavodu za radiokomunikacije i visokofrekvencijsku elektroniku.

Odmah nakon završetka fakulteta zaposlio sam se u Dubrovačkom elektroničkom računskom centru gdje sam radio do početka 1989. godine. Uz rad u navedenoj tvrtki predavao sam, kao vanjski suradnik, računalne predmete u dubrovačkim srednjim školama. Od siječnja 1989. do lipnja 1990. godine bio sam zaposlen u HTP-u Dubrovnik i kao sistemski inženjer uspostavio sam jedan od većih računalnih centara u bivšoj državi.

Godine 1990. sam s nekoliko kolega osnovao informatičku tvrtku ITI Computers koja uspješno posluje na domaćem i inozemnom tržištu već punih 26 godina. Od osnivanja u tvrtki je uvijek bilo između 20 i 35 visoko obrazovanih djelatnika, a u njoj se zaposlilo i desetak završenih studenata smjera Primijenjeno računarstva Sveučilišta u Dubrovniku. U navedenoj tvrtki bio sam voditelj razvoja i sudjelovao u izradi brojnih stručnih projekata. U tom periodu radio sam na uvoĎenju novih komunikacijskih i programskih tehnologija u velikim korporacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, za koje je tvrtka dobila niz nagrada i priznanja. Još uvijek sam suvlasnik i konzultant u navedenoj tvrtki.

Od 1997. do 2003. godine bio sam vanjski suradnik na Veleučilištu u Dubrovniku, a od 1. rujna 2003. stalno sam zaposlen, prvo na Veleučilištu u Dubrovniku, a zatim na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku. U veljači 2006. postao sam docent, u prosincu 2009. izvanredni, a u srpnju 2013. redoviti profesor na Sveučilištu u Dubrovniku.

Uz poslovnu karijeru nastavio sam i svoje obrazovanje. Godine 1989. upisao sam poslijediplomski studij na smjeru Radiokomunikacije i profesionalna elektronika Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kao dragovoljac Domovinskog rata uključio sam se u obranu Republike Hrvatske pa sam privremeno prekinuo svoj poslijediplomski studij. Godine 1997. nastavio sam svoj magistarski studij, a 14. lipnja 1999. obranio sam magistarski rad pod naslovom Analiza valovodnih struktura metodom konačnih razlika u vremenskoj domeni. Znanstveni rad nastavio sam i nakon stjecanja magisterija pa sam 2002. godine uključen kao istraživač na međunarodni projekt Analysis of Curved Microstrip Antennas čiji je naručitelj bio European Office of Aerospace Research and Development, USA Airforce Research Laboratory. Zbog zapaženih znanstvenih rezultata dopušteno mi je da doktorat steknem izvan doktorskog studija. Tako sam na Fakultetu elektrotehnike i računarstva 5. svibnja 2004. obranio doktorsku disertaciju s temom Modeliranje mikrotrakastih antena na sfernim strukturama pod mentorstvom prof. dr. sc. Zvonimira Šipuša.

Tijekom izrade magistarskog rada i doktorske disertacije sudjelovao sam na projektima Ministarstva znanosti i tehnologije: 036028 - Antene i propagacija u komunikacijskim i radarskim sustavima, 0036043 - Primijenjeni elektromagnetizam u komunikacijskim tehnologijama, te na projektu Analysis of Curved Microstrip Antennas čiji je naručitelj bio European Office of Aerospace Research and Development, USA Airforce Research Laboratory.

Nakon doktorata sudjelovao sam kao istraživač na međunarodnom EURECA projektu LAFMOT - Luneberg Antenna For Multimedia On Train i bio sam voditelj projekta 275-0361566-3136 Radijske i optičke senzorske komunikacijske mreže financiranog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. I danas usko surađujem s kolegama sa Zavoda za radiokomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Član sam međunarodne udruge IEEE (Institute of Electrical Engineering and Computing).

Član sam organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa International Conference on Applied Electromagnetics and Communications, ICECOM koji je pod pokroviteljstvom IEEE. Trenutno sam dopredsjednik hrvatskog odjela IEEE Antennas and Propagation, a tu dužnost obavljao sam i u periodu od 2005. do 2008. godine. Od 2008. do 2011. godine bio sam član međunarodnoga recenzentskog odbora međunarodne konferencije ELMAR. U periodu od 2005. do 2008. godine obnašao sam dužnost voditelja studija Elektronika i komunikacije na Sveučilištu u Dubrovniku. Oženjen sam i otac sam dvoje djece.
Tražilica