english English

Namjensko financiranje znanstvene djelatnosti

Podaci o znanstvenoj djelatnosti za 2015. godinu

Sveučilište u Dubrovniku (u privitku) objavljuje podatke o znanstvenoj djelatnosti u 2015. godini.

Podaci o znanstvenoj djelatnosti za 2014. godinu

Sveučilište u Dubrovniku (u privitku) objavljuje podatke o znanstvenoj djelatnosti u 2014. godini.


Tražilica