english English

Studij Financijski Menadžment

Studij će se izvoditi kao izvanredni studij u Pločama, od ove, akademske 2016./2017. godine, traje dvije godine a njegovim završetkom stječe se titula stručni/a specijalist/specijalistica financijskog menadžmenta s kraticom struč. spec. oec. Prethodno je studij pozitivno ocijenilo Povjerenstvo za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete, pozitivno su ga recenzirala dva recenzenta, pa je Senat, na svojoj 125. sjednici, održanoj 17. prosinca 2015., donio Odluku o prihvaćanju ovog studija.

Studij je nastavak preddiplomskog stručnog studija Financijski menadžment koje Sveučilište izvodi već petu godinu. Pozitivno mišljenje o ishodima učenja ovoga studija u procesu izdavanja dopusnice dali su: Dubrovačko-neretvanska županija, HRvatska gospodarska komora-Županijska komora Dubrovnik, Hrvatski zavod za zapošljavanja-Područni ured Dubrovnik, Jadransko osiguranje d.d. podružnica Dubrovnik, Zračna luka Dubrovnik d.o.o.Informacijski sustavi za poslovno upravljanje - vježbe - 18.10.

Obavijest studentima 2. godine studija:

Zbog nedostupnosti dvorana Doma sportova Ploče za održavanje nastave dana 18.10. sva zakazana nastava se odgađa.

 

Nadoknada nastave vježbi iz kolegija Informacijski sustavi za poslovno upravljanje održati će se dana 26. listopada, subota, od 9:00 sati.

Nastupno predavanje Jelene Kiš

Nastupno predavanje Jelene Kiš

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno–nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja, člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te Odlukom Senata donesenom na 159. sjednici održanoj 03. srpnja 2019., obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će tijekom redovite nastave pred studentima i nastavnicima Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, kao i Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, nastupno predavanje održati Jelena Kiš.

Tema nastupnog predavanja je

Menadžment - znanost i praksa

Predavanje će se održati u utorak, 15. listopada 2019., s početkom u 10:30 sati u dvorani E-2 Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju.

Nastupno predavanje Maria Bilića

Nastupno predavanje Maria Bilića

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno–nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja, člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te Odlukom donesenom na sjednici Senata održanoj 27. veljače 2019., obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će tijekom redovite nastave pred studentima i nastavnicima Stručnog studija Financijski menadžment, Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, kao i pred Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, nastupno predavanje održati Mario Bilić.

Tema nastupnog predavanja je

Dobrovoljno izvještavanje kotirajućih društava u Republici Hrvatskoj

Predavanje će se održati u subotu, 12. listopada 2019., s početkom u 10:30 sati u dvorani Doma športova na adresi Tina Ujevića 1 u Pločama.


Tražilica