english English

Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku

UVODNA RIJEČ GLAVNE I ODGOVORNE UREDNICE

Poštovani,

uz tri znanstvena časopisa Sveučilišta u Dubrovniku – Naše more, Ekonomska misao i praksa i MediAnali, koji su pokrenuti prije njegova osnivanja, ovo Sveučilište otvara dodatni prostor za publicističke aktivnosti svojim nastavnicima i znanstvenicima, ali i svima onima koji s njime žele surađivati na osmišljavanju inovativnih planova i programa. Prilozi će se objavljivati u Zborniku radova, kojega je prvi broj danas pred vama. Brojna su pitanja i problemi koji traže odgovore i rješenja u prvom redu za ekonomski napredak Dubrovačko-neretvanske županije, ali i za njezin društveni, kulturni, obrazovni i znanstveni razvoj. Pritom se opravdano očekuje da u tim odgovorima i rješenjima sudjeluju upravo znanstvenici i stručnjaci ovoga Sveučilišta kako bi se u tome ostvario onaj prestižni poticaj kojim bi se oživotvorili svi brojni raspoloživi resursi dostupni diljem naše županije i, usporedno s tim, što snažnije se pozicionirao Grad Dubrovnik kao njezino središte.

Jer, objavljeni prinosi u ovom Zborniku radova trebali bi pridonijeti znanstveno utemeljenom i stručnom rasvjetljavanju razvojnih putokaza i modela za kreativni rad nositelja lokalne i regionalne vlasti i za uspostavu razvojne politike usmjerene onim putem kojim valja ići. Naravno, jednokratni recepti za naznačeno neće biti izravno dani, niti se mogu dati, ali će biti djelotvorni impuls za razmišljanje o tome kako dalje.

Vjerujemo da će ovaj prvi broj Zbornika radova pokrenuti naše znanstvenike i stručnjake pa i mnoge zainteresirane suradnike Sveučilišta u Dubrovniku na znatno veći angažman i istraživanja usmjerena na razvojne izazove što stoje pred Dubrovačko-neretvanskom županijom, i njihove ćemo tekstove sustavno objavljivati u sljedećim brojevima Zbornika radova.

Unaprijed zahvaljujem svima za njihove dobronamjerne komentare, sugestije, primjedbe i prijedloge jer nam je neskrivena želja da Zbornik radova bude prepoznatljiva i poželjna publikacija.

Srdačno,

                                                            prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah

Tražilica