english English

Često postavljena pitanja

Tko je obavezan polagati ispite državne mature?

 

U svrhu završetka četverogodišnjeg obrazovanja

U svrhu upisa na visoko učilište

Kandidati  koji
završavaju srednje
obrazovanje
teku?oj godini u RH

Učenici gimnazijskih
programa

DA

DA

Učenici najmanje
četverogodišnjih
strukovnih i umjetničkih
programa obrazovanja

NE

DA

Polaznici gimnazijskih
programa u sustavu
obrazovanja odraslih

DA

DA

Polaznici najmanje
četverogodišnjih
strukovnih i umjetničkih
programa obrazovanja
u sustavu obrazovanja
odraslih

NE

DA

Kandidati koji su
završili srednje
obrazovanje
od 2010. pa nadalje u RH

Svi kandidati sa
završenim najmanje
četverogodišnjim
srednjim obrazovanjem

-

DA*

Kandidati koji su
završili srednje
obrazovanje prije
2010. g. ili izvan RH

Svi kandidati  sa
završenim najmanje
četverogodišnjim
srednjim obrazovanjem

-

NE**

Kandidati koji
završavaju srednje
obrazovanje
izvan RH

Svi kandidati  koji
pohađaju završni
razred najmanje
četverogodišnjega
srednjeg obrazovanja

NE

NE**

*ako ranije nisu položili ispite državne mature

**ako ne polože ispite državne mature ne dobivaju bodove koje ti ispiti donose. Kandidatima koji srednje obrazovanje završavaju ili su završili s vanjsko vrednovanim završnim ispitom priznat će se rezultati toga ispita umjesto istovjetnih ispita državne mature

Koju razinu državne mature je potrebno polagati da bi se kandidat mogao prijaviti za upis na Sveučilište u Dubrovniku?

Za sve studije koji se nude na Sveučilištu u Dubrovniku potrebna je B razina državne mature.

Koje studijske programe mogu upisati na Sveučilištu?

Popis studijskih programa nalazi se ovdje.

Koji su dokumenti potrebni za upis?

Dokumenti potrebni za upis propisuju se Natječajem u prvu godinu preddiplomskih studija za upis koji se objavljuje na mrežnim stranicama Sveučilišta i dnevnom tisku najmanje šest mjeseci prije početka nastave.  

Je li za upis potrebno položiti prijemni ispit?

Uvjeti upisa na studij objavljuju se u Natječaju za upis u prvu godinu preddiplomskih studija i na mrežnim stranicama Postani student. 

Postoji li mogućnost upisa izvanrednog studija i koji su uvjeti?

Kvote za upis i uvjeti upisa propisani su Natječajem za upis u prvu godinu preddiplomskih studija. Za izvanredni studij se plaća školarina, a visine školarina možete pronaći ovdje.

Plaćaju li redoviti studenti studij? Koliki su troškovi (upisa i školarine)?

Visina školarine ovisi o Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Sveučilištu. Studenti koji prvi put upisuju studij u statusu redovitog studenta ne plaćaju školarinu. Redoviti studenti viših godina studija ne plaćaju školarinu ako su u akademskoj godini ostvarili 55 i više ECTS bodova i ne studiraju duže od vremena predviđenog aktima MZO-a i Sveučilišta.

Sveučilište utvrđuje visinu školarina za sve ostale studente (redovite koji plaćaju studij i izvanredne studente) te upisninu. 

Odluke o visini školarina možete pronaći ovdje.

Na koji način i gdje se vrši uplata školarine i upisnine za upis u prvu godinu preddiplomskog izvanrednog studija? 

Podaci o bankovnim računima uvijek su navedeni u uputama za uplatu i dostupni na mrežnim stranicama. Sve informacije o uplati nalaze se na obrascu prijave.

Može li se školarina i upisnina platiti u više rata? 

Odluka o obračunu propisane participacije troškova studija nalaze se ovdje.

 Repozitorij
Tražilica