english English

Natječaji

NATJEČAJ - stručni suradnik za poslove javne nabave

Natječaj za prijam u radni odnos i raspored na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za poslove javne nabave

Poništenje natječaja

Poništava se javni natječaj za prijam u radni odnos i raspored na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za poslove javne nabave u Službi za administrativne i opće poslove koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 24/20. od 4. ožujka 2020., i  na web stranicama Sveučilišta u Dubrovniku  od 2. ožujka 2020.

NATJEČAJ - izbori u zvanja

NATJEČAJ - izbori u zvanja

 Repozitorij
Tražilica