english English

Natječaji

Prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa


Natječaj se raspisuje za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za: radno mjesto II. vrste – viši stručni referent u Službi za administrativne i opće poslove  Sveučilišta u Dubrovniku - 1 izvršitelj.

Prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1.      Radno mjesto I. vrste - stručni suradnik u Zavodu za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku - 1 izvršitelj

2.      Radno mjesto I. vrste - stručni suradnik krajobrazne arhitekture u Zavodu za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku – 1 izvršitelj

 Repozitorij
Tražilica