english English

Postupci jednostavne nabave

E-JN-11-2017 Piće i razni prehrambeni proizvodi (ponovljeni postupak)

Predmet nabave: Piće i razni prehrambeni proizvodi (ponovljeni postupak)

Evidencijski broj nabave: E-JN-11/2017.

Rok za dostavu ponuda: 26.09.2017. do 10:00 sati

E-JN-11-2017 Piće i razni prehrambeni proizvodi

Predmet nabave: Piće i razni prehrambeni proizvodi

Evidencijski broj nabave: E-JN-11/2017.

Rok za dostavu ponuda: 29.08.2017. do 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda je istekao!

E-JN-55-2017 Smještaj gostujućih nastavnika i suradnika - ponovljeni postupak

Predmet nabave: Smještaj gostujućih nastavnika i suradnika

Evidencijski broj nabave: E-JN-55/2017.

Rok za dostavu ponuda: 22.08.2017. do 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda je istekao!

 Repozitorij
Tražilica