english English

Pilot programski ugovori

Pilot programski ugovori u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta  potpisani su trogodišnji pilot-programski ugovori s javnim visokim učilištima. Ugovorima se osigurava provedba odluka Vlade o besplatnom studiju za sve redovite studente akreditiranih preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, kratkih stručnih, preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija, koji u akademskoj 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. prvi put upisuju prvu godinu studija; koji su na početku akademske godine 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova na studijskom programu, odnosno najmanje 30 ECTS bodova u slučaju studenta s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više.

Pilot programski ugovori u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta  potpisani su trogodišnji pilot-programski ugovori s javnim visokim učilištima. Ugovorima se osigurava provedba odluka Vlade o besplatnom studiju za sve redovite studente koji ispunjavaju svoje obveze.

Riječ je o Odluci o subvenciji troškova studija za redovite studente prve godine studija na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./2013., od 17. svibnja ove godine, te  Odluci o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u RH u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.

Kako je svako visoko učilište, ovisno o svom interesu, samostalno donosilo odluke o ciljevima koje želi ostvariti u trogodišnjem razdoblju, ugovori međusobno razlikuju.

U dokumentima u repozitoriju možete preuzeti ciljeve Sveučilišta u Dubrovniku te pratiti put ostvarnjenja istih.


Tražilica