english English

Laboratorij za fizikalno kemijska ispitivanja

Analize vina, maslinovog ulja i tla

Laboratorij za fizikalno-kemijske analize od 2011. je akreditirani laboratorij u području ispitivanja vina i maslinovog ulja po Normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 koja propisuje zahtjeve za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Potvrda o akreditaciji može se vidjeti na stranici: http://www.akreditacija.hr/registar.

 Repozitorij
Tražilica