english English

Zavod za mediteranske kulture

Stanica za južne kulture dio je povijesti Dubrovnika i Dubrovačko neretvanske županije. Bez obzira na promjene naziva kroz vrijeme, za pučanstvo ona uvijek ostaje samo Stanica za južne kulture. Misija i zadatak ove znanstveno gospodarske ustanove bio je i ostao proučavanje svih poljoprivrednih kultura koje su od važnosti za poljoprivredu južnih krajeva: masline, smokve, rogač, naranča, limun, buhač, te aromatsko i ljekovito bilje. Misija Zavoda za mediteranske kulture je praćenje i unapređenje poljoprivrede južne Dalmacije. Djelokrug rada vezan je uz agronomske znanosti s naglaskom na voćarstvo Mediterana, proizvodnju sadnog materijala i pružanje usluga kemijskih analiza vina, maslinovog ulja i tla.

Aktivnosti koje se provode u ZMK su:

- Održavanje matičnog i kolekcijskog nasada voća: Zavod posjeduje i održava matične i kolekcijske nasade slijedećih voćnih vrsta: maslina, trešnje, maraska, feioa, nešpola, oskoruša, žižula, kaki, šipak, kivi, rogač, smokva, limun, šedok, četrun, mandarina, naranča, grejpfruit, bajam,kruška, šljiva, marelica, breskva i nektarina. Odrđavanje se sastoji od pravovremenih primjenjenih pomotehničkih i agrotehničkih mjera, i uzimanje plemki i pupovaradi dobivanja novih sadnica.

- Održavanje matičnih nasada stolnih sorata vinove loze: Zavod održava matični nasad stolnih sorata vinove loze: Cardinal, Afus-Ali, Muškat Hamburg, Sultanina, Victoria, Matilde i Muškat Italia na različitim podlogama.

- Održavanje matičnih nasada podloge vinove loze: u rasadniku Čibača održava se nasad podloga vinove loze kategorije „certificirani“ slijedećih vrsta loznih podloga: Richter 110,Ruggeri 140, Paulsen 1103, Kober 5BB i SO4 . U 2010. godini postavljena je i armatura.

- Kolekcioniranje domaćeg genfonda maslina područja južne Dalmacije: Projekt kolekcioniranja autohtonih sorata maslina započet je s ciljem stvaranja osnove za tehnologijska i oplemenjivačka istraživanja. Provedene su aktivnosti sakupljanja autohtonih materijala na terenu, proizvodnja reznica i sadnica, priprema tla, sadnja, gnojidba, formiranje uzgojnog oblika, rezidba, zaštita a sve u cilju dobivanja podataka o pomološkim i gospodarskim obilježjima odabranih sorata te sustava gospodarenja istima u svrhu unapređenja maslinarske proizvodnje.

- Intenzivni uzgoj masline u gustom sklopu:  Na 0,5 ha površine u Čibači postavljen je pokus intenzivnog uzgoja masline s ciljem utvrđivanja prednosti i nedostataka gustog uzgoja maslina u odnosu na klasični uzgoj. Također, cilj je i ocijeniti ponašanje introduciranih i domaćih kultivara u gustom uzgoju u našim agroekološkim uvjetima.

Kako je spajanjem Zavoda sa Sveučilištem u Dubrovniku stečeni uvjeti za gradnju Studentskoga doma, proizvodnja koja se odvijala na pogonu Lapad izmjestit će se na pokušalište Čibača. Za potrebe stjecanja potrebnog znanja iz agronomske struke u planu je organizirati stručni studij koji bi pomogao mladim generacijama da proizvodnju  u poljoprivredi podignu na jednu višu razinu. Repozitorij
Tražilica