english English

Fotogalerija

Svečana promocija magistara znanosti poslijediplomskih znanstvenih studija i sveučilišnih specijalista poslijediplomskoga specijalističkog studija Sveučilišta u Dubrovniku održala se u Rektoratu Sveučilišta 18. ožujka 2011.

Promoviralo se šest magistara znanosti koji su završili poslijediplomski znanstveni studiji „Poslovna ekonomija u turizmu“: Ane Sindik, Valentina Kuzman, Ivona Pejić Nikolac, Janja Limov, Nikolina Trojić, Fani Favro-Bukvić, te Katarina Varez, magistra koja je završila poslijediplomski znanstveni studij „Europska integracija“. Promoviralo se i 11 sveučilišnih specijalista poslijediplomskoga sveučilišnog studija „Upravljanje marketingom u turizmu“: Ana Portolan, Ivana Marević, Srđana Pače, Ana Veselić, Marko Miljanić, Haris Avdić, Katarina Kusalo, Daniela Tomašević, Dubravka Radiš, Božena Butigan i Tonći Mateljan.

 Repozitorij
Tražilica