english English

Članovi stručnog vijeća Odjela

  • doc. dr. sc. Marijana Pećarević, pročelnica Odjela
  • prof. dr. sc. Branko Glamuzina
  • prof. dr. sc. Vlasta Bartulović
  • doc. dr. sc. Sanja Tomšić
  • doc. dr. sc. Josip Mikuš
  • doc. dr. sc. Ana Bratoš Cetinić
  • doc. dr. sc. Tatjana Dobroslavić
  • Dominik Glavinić, predstavnik studenata preddiplomskog studija
  • Marijana Parmać, zamjenica predstavnika studenata preddiplomskog studija
  • Mladen Višić, univ. bacc. ing. aquacult., predstavnik studenata diplomskog studija

 Repozitorij
Tražilica