english English

Dodatna izobrazba

OGLAS za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za Dubrovačko-neretvansku županiju

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

objavljuje

OGLAS

za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za Dubrovačko-neretvansku županiju

I.

Zainteresirani pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. Imati najmanje srednju stručnu spremu,

2. Aktivno znati najmanje jedan svjetski jezik,

3. Prijaviti i uplatiti troškove seminara i stručnog ispita.

4. Biti državljanin zemlje članice EU

II.

Seminar se organizira i izvodi na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, na adresi Lapadska obala 7, Dubrovnik. Početak održavanja seminara za turističke vodičeDubrovačko-neretvanske županije predviđen je 14. listopada 2019.

III.

Cijena stručnog ispita za turističke vodiče iznosi 6.625,00 kn. PDV uključen u cijenu.

Cijena stručnog ispita uključuje troškove izvođenja seminara, troškove polaganja ispita (uključena tri ispitna roka), ispitne materijale i izdavanje uvjerenja.

Cijena za kandidata koji je prethodno završio seminar za voditelje poslovnica umanjuje se za 25 % od cijene seminara za turističke vodiče.

Cijena za kandidata koji polaže samo Posebni dio stručnog ispita za Turističke vodiče iznosi 40% od ukupne cijene seminara.

IV.

Seminar je moguće uplatiti u dva jednaka obroka isključivo ako je polaznik fizička osoba, i to prvi obrok prilikom prijave/upisa, a drugi najkasnije prije početka prvog ispitnog roka. Ako seminar uplaćuje pravna osoba, seminar je potrebno uplatiti u cijelosti prilikom samih upisa.

V.

Elektronske i fizičke prijave/uplate kandidata primaju se od 16. rujna do 4. listopada 2019. na: Sveučilište u Dubrovniku, račun: HR0823400091110135015 s obveznim pozivom na broj: 6615193-20-41.

Detaljne informacije o seminaru nalaze se na internetskoj podstranici Sveučilišta: http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=518 Sve dodatne informacije na: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik, tel. (020 445909), gđa. Sabina Ćimić; e-mail: ekonomija@unidu.hr

VI.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo neodržavanja seminara u slučaju malog broja polaznika, s tim da će prethodno izvršene uplate vratiti uplatitelju najkasnije u roku od osam dana.

Program cjeloživotnog učenja „Metode procjene vrijednosti nekretnina“

Sveučilište u Dubrovniku predstavlja program cjeloživotnog učenja „Metode procjene vrijednosti nekretnina“.

Cilj programa je objasniti osnovne metode procjene vrijednosti nekretnina, koje se primjenjuju unutar europskoga pravnog okvira.

Po završetku Programa, očekivani ishod učenja je stjecanje sposobnosti izradbe procjena vrijednosti nekretnina i posebnih prava na nekretninama s pomoću poredbene i hedoničke metode, metode neposredne kapitalizacije, metode sadašnje vrijednosti i rezidualne metode. Povrh toga, polaznici bi trebali biti sposobni samostalno prosuđivati o prikladnim metodama za procjenu i vrste vrijednosti u vezi s onim na što mogu naići u praksi.

OBAVIJEST O IZMJENI RASPOREDA PREDAVANJA

Poštovani polaznici Seminara,

obavještavamo vas da je zbog promjene radnog vremena gradskih muzeja i zidina, došlo do izmjene termina i satnice održavanja praktične nastave na terenu. Izmjene su dostupne u repozitoriju u dokumentu Raspored održavanja predavanja. U rasporedu su također dodani brojevi predavaonica u kojima će se održavati nastava.


Tražilica