english English

Dodatna izobrazba

Program cjeloživotnog učenja „Metode procjene vrijednosti nekretnina“

Sveučilište u Dubrovniku predstavlja program cjeloživotnog učenja „Metode procjene vrijednosti nekretnina“.

Cilj programa je objasniti osnovne metode procjene vrijednosti nekretnina, koje se primjenjuju unutar europskoga pravnog okvira.

Po završetku Programa, očekivani ishod učenja je stjecanje sposobnosti izradbe procjena vrijednosti nekretnina i posebnih prava na nekretninama s pomoću poredbene i hedoničke metode, metode neposredne kapitalizacije, metode sadašnje vrijednosti i rezidualne metode. Povrh toga, polaznici bi trebali biti sposobni samostalno prosuđivati o prikladnim metodama za procjenu i vrste vrijednosti u vezi s onim na što mogu naići u praksi.

OBAVIJEST O IZMJENI RASPOREDA PREDAVANJA

Poštovani polaznici Seminara,

obavještavamo vas da je zbog promjene radnog vremena gradskih muzeja i zidina, došlo do izmjene termina i satnice održavanja praktične nastave na terenu. Izmjene su dostupne u repozitoriju u dokumentu Raspored održavanja predavanja. U rasporedu su također dodani brojevi predavaonica u kojima će se održavati nastava.

Obavijest polaznicima koji prijavljuju polaganje Posebnog dijela ispita

Poštovani polaznici Seminara,

u sklopu Posebnog dijela ispita obvezni ste pohađati i polagati dio kolegija Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti RH (samo dio koji se odnosi na Dubrovnik), zatim poći na organizirani izlet u Konavle 1.12., odslušati i polagati ispit iz kolegija OTP - Posebni dio kod gospođe Jelice Čučević i pohađati terensku nastavu od 11.-.14. prosinca.


Tražilica