english English

m/b Naše more

           Školsko-istraživački brod Naše more podatci

 

                                OBILJEŽJA BRODA

Osnovni podatci

• godina gradnje 1991., rekonstrukcija 2000.,
• duljina preko svega 31,35 m,
• najveća širina 7,4 m,
• bruto tonaža 234 BT,
• materijal gradnje čelik,
• porivni stroj četverotaktni dizelski motor ”Wartsila” 12 UD 25 662 kW,
• reduktor 4,91:1,
• brzina 11 čV,
• stupanj automatizacije HRB AUT 3,
• dva bočna propulzora,
• fiksni četverokrilni brončani vijak.

Smještaj za studente ili istraživače:
• 19 studenata ili istraživača (dvije četverokrevetne kabine, jedna trokrevetna,četiri dvokrevetne),
• 3 laboratorija, nastavni prostori.


Vlasnik broda

Motorni brod Naše more
Luka upisa Dubrovnik
Temeljem rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske Lučke kapetanije Dubrovnik uknjižba prava vlasništva motornog broda Naše more luke upisa Dubrovnik u korist Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske s pravom upravljanja i korištenja broda: Veleučilište u Dubrovniku Ćira Carića 4, Dubrovnik. Od 12. 2. 2005. promjena podataka o izmjeni naslova prava raspolaganja i korištenja tvrtke za motorni brod Naše more – Sveučilište u Dubrovniku Ćira Carića 4. Dubrovnik.

Posada

• jedan zapovjednik, jedan upravitelj stroja, dva kormilara (dva člana plovidbene straže, jedan mornar. Ukupno pet članova posade.

Oprema broda

Oprema za navigaciju i komunikaciju (važnija):
- radar Furuno FR 1510,
- radar Furuno FR 2117 Arpa radar za izbjegavanje sudara na moru,
- elektronske karte NAV 2001,
- VHF uređaji Sailor RT 4901,
- VHF uređaji Sailor RT 5022 DSC (digitalni selektivni poziv),
- VHF GMDSS Sailor SP 3520, (2 kom.),
- dubinomjer Furuno FCV 271, (2 kom.),
- Navtex Furuno NX-300 uređaj za automatsko primanje navigacijskih obavijesti i upozorenja,
- Furuno autopilot FAP -50,
- GPS Garmin 152,
- Satelitski kompas Furuno.

Oprema strojarnice (važnija):
- 2 dizelska generatora ”Iveco” Aifo 8361 SM od 100 kVA (svaki),
- kaljužni separator RWO Skit S 0,5, 15 ppm s uređajem za automatsko zaustavljanje,
- uređaj za obradu fekalija ORCA II,
- sustav za klimatizaciju Condaria,
- osmotski desalinizator Tecnocomar,
- protupožarna pumpa Croatia pump 32 m3,
- kormilarski uređaj hidraulični Marsili 0.500,
- hidraulični bočni potisnici krmeni – jedan, pramčani jedan,
- kaljužna pumpa VEP 0,4 m3,
- hidrofor pitka/sanitarna voda Metabo,
- hidrofor morske Grundoss,
- kompresor zraka Cecato Blueair 7 bara,
- akumulatorske baterije 24 V FIAM 860 Ah, rasvjeta i pogon u nuždi,
- privješeni generator 24 V,
- privješene hidraulične pumpe 4 kom AM 450,
- Pastor vatrodojavna centrala 4 osjetnika (dimni i temperaturni) u strojarnici i jedan u potpalublju,
- CO2 stabilni sustav za gašenje Pastor,
- pumpa opće službe 32 m3/h.

Oprema za spašavanje (važnija):
- splavi 2 x 25 osoba Continental,
- brodica za spašavanje – prikupljanje za 6 osoba,
- palubna hidraulična dizalica SWL 0,6 T,
- kolutovi Best Bouy (2 kom),
- prsluci za spašavanje (25 kom.),
- bacač konopa s kolutovima Best Bouy (2 kom.),
- rakete s padobranom (12 kom.),
- dimno svjetlosni signali (2 kom.).
Fiksna koja se pretežno koristi za istraživanje mora

Palubna istraživačka oprema:
- kočarsko vitlo,
- malo oceanološko vitlo,
- veliko oceanološko vitlo,
- A-soha,
- mokri laboratorij,
- palubna hidraulična dizalica za vađenje uzoraka mora.


Tražilica