english English

Upute autorima

Medianali izlaze dva puta godišnje i objavljuju autorske priloge koji podliježu anonimnom recenzentskom postupku, a odluku o kategorizaciji donosi Uredništvo na osnovi pribavljenih recenzija.

Radovi i prilozi primaju se i objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku.

Radovi se dostavljaju uredništvu na e-mail: medianali@unidu.hr, napisani u programu Word for Windows. Treba koristiti tip slova Garamond i veličinu slova 12 točaka. Maksimalan opseg rada je 27 tisuća znakova.

Na prvoj stranici rada obvezno je navesti naslov rada, ime i prezime autora, akademske titule, e-mail adresu, naziv ustanove u kojoj je autor zaposlen, te radno mjesto.

Slike, tabele i grafikoni koji su sastavni dio rada moraju biti jasno urađeni i pripremljeni za crno-bijeli tisak, te imati naslov, izvor i broj. Slike treba pripremiti u JPEG ili TIFF formatu, rezolucije 150 dpi. Fotografije moraju biti jasne i kontrastne. Ukoliko se dostavljaju na posebnim listovima papira u radu treba označiti mjesta gdje dolaze.

Popis literature treba dati na kraju rada, a u njega ulaze djela na koja se autor poziva u radu s tim da je složen po abecednom redu prezimena autora navedenih djela, a podaci o djelu moraju sadržavati i izdavača, mjesto i godinu izdavanja. Za citiranje se koristi harvardski sustav, a u popis literature treba uvrstiti samo citirana djela.

Svaki rad mora imati sažetak i pet ključnih riječi. U sažetku treba dati suštinu rada (informaciju metodološkog karaktera) i objasniti rezultat rada. Sažetak mora imati najviše 10 redaka. Sažetak dolazi iza naslova, a mora biti jasan i pisan u trećem licu na hrvatskom i engleskom jeziku.

Autor dobiva besplatan primjerak časopisa u kojem je njegov rad objavljen.

 Repozitorij
Tražilica