english English

Sveučilišni Godišnjak

Akademska 2017./2018.

IMPRESSUM

Izdavač
Sveučilište u Dubrovniku
Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik

Glavni urednik
prof. dr. sc. Nikša Burum

Lektor
dr. sc. Antun Česko

Tekstove pripremili
Paulina Bačić, Sofija Bogoje, Matko Bupić, Nikša Burum, Sandra Buratović, Jakša Ćebo, Jelena Dubelj, Maja Grgurević, Dalibor Ivušić, Lidija Jović, Nenad Jasprica, Lucijana Leoni, Jelena Lučić, Marijana Lujo, Mara Marić, Anđelka Marinović, Sandra Memunić, Ivica Miloslavić, Mireja Muhoberac, Katija Palunčić, Jadranka Pantović, Nikolina Potrebica, Ana Pujo, Aleksandar Selmanović, Marijana Soldo, Matej Trpin, Davorka Turčinović, Ana Veramenta, Daria Vučijević, Ivana Zeljko.

Grafička i tehnička obrada
Katarina Banović, mag. oec.
Davorka Turčinović, mag. oec.
Daniela Tomašević, univ. spec. oec.

Dubrovnik, prosinac 2018.


Tražilica