english English

Posebni programi obrazovanja pomoraca

Posebni programi obrazovanja pomoraca

Na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku održavaju se posebni programi obrazovanja pomoraca (u daljnjem tekstu: PPOP) za stjecanje zvanja:

  • prvog časnika palube na brodu od 3.000 BT ili većem (760 sati, 76 ECTS bodova) - PPOP-N (B1)
  • drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kW ili jačim (795 sati, 79 ECTS bodova) - PPOP-BS (B2)

sukladno Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (''Narodne novine'' br. 130/2013., 45/2014., 124/2015. i 72/2016.) i prema Pravilima o provedbi posebnih programa obrazovanja pomoraca na Sveučilištu u Dubrovniku (vidi repozitorij).


POČETAK NOVIH CIKLUSA PREDAVANJA

Termini održavanja:

PPOP - Nautika (B1) - 6. grupa - 1. dio:      
             16. rujna 2019. u 08:00 sati.

PPOP - Brodostrojarstvo (B2) - 13. grupa - 1. dio:      
             16. rujna 2019. u 08:00 sati.

Predavanja svakog ciklusa odvijaju se u dva dijela koji traju po tri mjeseca (14 tjedana). Predavanja se održavaju u prostorijama Sveučilišta u Dubrovniku, Ćira Carića 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka, iznimno subotom) u popodnevnim satima, a u razdoblju od 30. svibnja do 30. rujna - ujutro.


Prijave za upis

Prijave za upis u PPOP primaju se na Sveučilištu u Dubrovniku, Ćira Carića 4, u tajništvu Pomorskog odjela (soba D06) radnim danom od 9:00 do 13:00 sati.

Prilikom prijave potrebno je priložiti sljedeće:

  • Prijavni list (Prijavni list može se preuzeti u repozitoriju ili u tajništvu Pomorskog odjela),
  • preslik svjedodžbe srednjoškolskog obrazovanja nautičkog, brodostrojarskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
  • preslik časničkog breveta,
  • preslik pomorske knjižice,
  • potvrdu Lučke kapetanije o trajanju plovidbene službe u svojstvu časnika,
  • preslik osobne iskaznice.

Cijena

Ukupna cijena Posebnog programa obrazovanja pomoraca iznosi 65.000,00 kn po polazniku. Polaznik može uplatiti ukupni iznos odjednom ili u tri obroka. Prvi obrok, 1/3 iznosa (22.000,00 kn) plaća se prije početka prvoga dijela ciklusa nastave. Drugi obrok, 1/3 iznosa (22.000,00 kn) plaća se prije isteka prvoga dijela ciklusa, a treći obrok, 1/3 iznosa (21.000,00 kn) plaća se prije početka drugoga dijela ciklusa.

__________________________________________________

VODITELJ CENTRA ZA IZOBRAZBU POMORACA:

doc. dr. sc. Matko Bupić, dipl. ing.

Soba: B-37

Tel: 020-445-762

E-mail: matko.bupic@unidu.hr

__________________________________________________

KONTAKT OSOBA:

gđa Jelena Dubelj, tajnica Odjela

Soba: D-06

Tel: 020-445-843

E-mail: pomorstvo@unidu.hr


Tražilica