english English

Odjel za elektrotehniku i računarstvo
Otvorene prijave za Imagine, Create, Innovate: Smart Agriculture

Prijavite se kao tim s 3 do 5 članova na studentski program Imagine, Create, Innovate: Smart Agriculture i osvojite putovanje na sajam u Amsterdam, patent za vaše rješenje i projektnu prijavu na EU fond za nastavak rada.

Poziv na predavanje

Pozivamo Vas 5. lipnja 2019. u 13:30 sati na četvrto predavanje u sklopu projekta "ReDu - provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika", a koje će se održati u hotelu Hilton (adresa: Ul. Marijana Blažića 2). Tema predavanja je "Nove tehnologije zbrinjavanja otpada", a predavač će biti dr. sc. Staša Puškarić.

Natječaj za dodjelu A kategorije državnih stipendija

Senat Sveučilišta u Dubrovniku donio je Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjeljivanje 16 državnih stipendija A kategorije redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2018./ 2019. godinu.


Tražilica