english English

Odjel za akvakulturu

Dr. sc. Marina Brailo sudjelovala u ljetnoj školi u Češkoj

Dr. sc. Marina Brailo, poslijedoktorandica na Odjelu za akvakulturu, sudjelovala je od 13. do 27. kolovoza 2017. u ljetnoj školi u organizaciji Sveučilišta Tomas Bata iz Zlína, Republika Češka. Ove godine studenti su imali priliku birati između osam tema ljetnih škola koje su se održavale na četiri Fakulteta. Ukupno je sudjelovalo 38 studenata iz 17 zemalja, Njemačke, Rusije, Indije, Belgije, Francuske, Škotske, Hrvatske, Irana, Gane i Malezije. Kolegica Brailo je pohađala školu „Environmental-Friendly Technologies for Solid Waste Treatment“ koja se održavala na Tehnološkom fakultetu.

Studenti posjetili Bistrinu

Studenti druge godine preddiplomskog studija Akvakultura u pratnji nastavnice dr. sc. Marine Brailo u okviru kolegija „Konstrukcija akvakulturnih postrojenja“ posjetili su Bistrinu gdje su imali priliku vidjeti različite sustave za uzgoj ribe i školjkaša, proučiti pojedine komade opreme za uzgoj planktona, prihvat ličinki školjkaša i bazene za uzgoj mlađi različitih vrsta školjkaša. Studenti su se upoznali s radom protočnih i recirkulacijskih sustava za uzgoj ribe, a obišli su i kavezno uzgajalište ribe i plutajuće parkove za ugoj školjkaša firme „Nonos Dyo“.

Nastavnici Odjela za akvakulturu bili na studijskom putovanju u Španjolskoj

Djelatnici Odjela za akvakulturu doc. dr. sc. Ana Bratoš Cetinić i dr. sc. Kruno Bonačić, zajedno s članovima udruge Stonski školjkari, od 1. do 5. travnja 2017. boravili su na studijskom putovanju u Galiciji na sjeverozapadu Španjolske, jednoj od vodećih regija za školjkaša u svijetu. Posjetili su  Galicijski institut za trening u akvakulturi  IgaFA, koji se bavi reprodukcijom, prehranom i genetikom u uzgoju školjkaša, riba, rakova i algi, te su se upoznali s njihovom djelatnošću. Dr. Bonačić je prigodnim izlaganjem upoznao djelatnike i studente Instituta s hrvatskom marikulturom. Na Festivalu kamenica, u mjestu Arcade, članovi delegacije upoznali su sa specifičnostima španjolskog tržišta kamenica. Posebice zanimljiv bio je posjet uzgajalištima, upoznavanje s tehnologijom uzgoja i prerade dagnji i kamenica i razmjena iskustava među uzgajivačima, nakon čega je uslijedila posjeta purifikacijskom i otpremnom centu u Cambadosu.


Tražilica