english English

Odjel za akvakulturu

Nastupno predavanje dr. sc. Marine Brailo Šćepanović

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 129/05) i Odlukom Senata donesenoj na 158. sjednici održanoj 27. svibnja 2019., obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u sklopu redovite nastave pred studentima, nastavnicima i Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, nastupno predavanje održati dr. sc. Marina Brailo Šćepanović. Tema nastupnog predavanja: Recirkulacijski akvakulturni sustavi, a održat će se u zgradi Sveučilišta u Dubrovniku na adresi Ćira Carića 4, u predavaonici D01, u četvrtak, 30. svibnja 2019., u 13 sati.

Nastupno predavanje dr. sc. Barbare Gangai Zovko

 

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 129/05) obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u okviru redovite nastave pred Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, nastavnicima i studentima Odjela za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku, nastupno predavanje održati dr. sc. Barbara Gangai Zovko. Tema nastupnog predavanja: Dinamika populacija eufauzida u Jadranu, a održati će se u zgradi Sveučilišta u Dubrovniku na adresi Ćira Carića 4, u petak, 31. svibnja 2019. u 9 sati.

 

Natječaj za dodjelu A kategorije državnih stipendija

Senat Sveučilišta u Dubrovniku donio je Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjeljivanje 16 državnih stipendija A kategorije redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2018./ 2019. godinu.

Tekst Natječaja i prilozi nalaze se u privitku.


Tražilica