english English

Medianali

Medianali su međunarodni znanstveni časopis za medije, novinarstvo, masovno komuniciranje, odnose s javnostima i kulturu društva.

Prvi broj je objavljen u ožujku 2007. Časopis redovito izlazi dva puta godišnje u tiskanom izdanju, a digitalno izdanje dostupno je na www.unidu.hr i u bazi podataka Hrčak (http://hrcak.srce.hr/ medianali).

Izdavač časopisa je Sveučilište u Dubrovniku, mlada visokoškolska ustanova u Hrvatskoj koja ambiciozno razvija nove studijske programe, pa tako i na Odjelu za komunikologiju preddiplomski studij ”Mediji i kultura društva” i diplomske ”Mediji” i ”Odnosi s javnostima”.

Profesori i suradnici na komunikološkim studijima Sveučilišta u Dubrovniku i sudionici međunarodnog znanstvenog skupa „Dubrovački medijski dani“, pokrenuli su časopis kako bi prezentirali rezultate istraživanja, objavili znanstvene radove te raspravljali o važnim pitanjima medija, novinarstva, masovnog komuniciranja, odnosa s javnostima i kulture društva.

Časopis promiče slobodu medija, nezavisnost novinara, pravo javnosti na dostupnost informacija, odnose s javnostima i kulturu društva, kako bi se unaprijedilo masovno komuniciranje, povećala razina medijske kulture, razvila javnost i civilno društvo i to na temeljima etičnog i odgovornog komuniciranja.

Temeljno područje pokrivanja su društvene znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti. Časopis prihvaća i radove iz društvenih i humanističkih znanosti, te interdisciplinarne radove koji obrađuju problematiku komuniciranja, medijske kulture i kulture društva uopće.


Tražilica