english English

Ekonomska misao i praksa

Ekonomska misao i praksa je znanstveni časopis koji izdaje Sveučilište u Dubrovniku. U časopisu se objavljuju kvalitetni radovi koji pokrivaju široki raspon tema iz područja ekonomije, uključujući teoretski, primijenjeni, interdisciplinarni i metodološki rad. Časopis je usmjeren ne samo na problematiku proizvođača i potrošača, već i na regionalnu i ekonomiju određene industrije, turizam, financijska tržišta, nezaposlenost, inflaciju, globalizaciju i međunarodnu ekonomsku integraciju, institucionalnu ekonomiju, ekonomsku politiku, razvoj i rast te povijest ekonomske misli i druga područja ekonomije. Svi radovi prolaze tzv. dvostruku slijepu recenziju, detaljno objašnjenu u Informacijama za autore. Osim znanstvenih članaka, u časopisu se objavljuju i razne druge vrste radova poput recenzije knjige, povremene rasprave o važnim aktualnim pitanjima i sažeci konferencija. Pristup objavljenim radovima u časopisu je slobodan. Izdavanje časopisa novčano podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Economic Thought and Practice is scientific journal published by the University of Dubrovnik. It encourages high quality submissions on a broad range of topics in the field of economic including theoretical, applied, interdisciplinary and methodological work. The submissions are welcomed, but not only, on the issues of producer and consumer behaviour, regional and industrial economics, tourism, financial markets, unemployment, inflation, globalisation and international economic integration, institutional economics, economic policy, development and growth, history of economic thought and other fields of economy. All papers are subject to a «double-blind» review process, detailed in the Guide for Authors. Besides research articles the journal also publishes a variety of other types of papers such as book reviews, occasional discussion papers on important topical issues and conference summaries. The journal supports open access to the published papers. The journal is co-financed by the Ministry of Science, Education and Sport of the Republic of Croatia.

Radovi objavljeni u časopisu Ekonomska misao i praksa referiraju se u sekundarnim publikacijama / Papers published in Economic Thought and Practice are indexed in:
Emerging Sources Citation Index, Journal of Economic Literature, Pittsburgh; DOAJ, Directory of Open Acess Journals, Lund University, Lund; EBSCO Publishing, Ipswich, MA, USA; CAB Abstract (CABI), Wallingford, UK; Hrčak; ProQuest; EconLit; EconBiz; ROAD; ZBW.

Glavni i odgovorni urednik / Editor in Chief

Đuro BENIĆ

Mladi urednik / Junior Editor

Nebojša STOJČIĆ

Tajnik uredništva / Editorial Board Secretary

Davorka TURČINOVIĆ

Adresa izdavača / Publisher's address
Sveučilište u Dubrovniku – Ekonomska misao i praksa
Ćira Carića 4, Dubrovnik, Hrvatska
telefon: +385 (0)20 445 708

e-mail: ekon.misao@unidu.hr

http://emip.unidu.hr/
Tražilica