english English

Studij Nautika

Studenti preddiplomskog studija Nautika obranili završni rad

Antun Anić, student preddiplomskog studija Nautika, obranio je 21. rujna završni rad „Konstrukcija i stabilnost kontejnerskih brodova“ i stekao titulu sveučilišni prvostupnik inženjer pomorskog prometa nautičkog smjera, s kraticom: univ. bacc. ing. naut. Čestitamo!

Marko Carević, student preddiplomskog studija Nautika, obranio je 21. rujna završni rad „Luka Ploče“ i stekao titulu sveučilišni prvostupnik inženjer pomorskog prometa nautičkog smjera, s kraticom: univ. bacc. ing. naut. Čestitamo!

Stjepan Leon Đerek, student preddiplomskog studija Nautika, obranio je 21. rujna završni rad „Luke i terminali za prihvat brodova za kružna putovanja“ i stekao titulu sveučilišni prvostupnik inženjer pomorskog prometa nautičkog smjera, s kraticom: univ. bacc. ing. naut. Čestitamo!

Nikola Gavranić, student preddiplomskog studija Nautika, obranio je 21. rujna završni rad „Pakiranje tereta u kontejnere“ i stekao titulu sveučilišni prvostupnik inženjer pomorskog prometa nautičkog smjera, s kraticom: univ. bacc. ing. naut. Čestitamo!

Bruno Jelić, student preddiplomskog studija Nautika, obranio je 21. rujna završni rad „Prijevoz teških tereta morem s osvrtom na Atlant Heavy Lift i M/B Gruž“ i stekao titulu sveučilišni prvostupnik inženjer pomorskog prometa nautičkog smjera, s kraticom: univ. bacc. ing. naut. Čestitamo!

Eduard Schirmer-Ružić, student preddiplomskog studija Nautika, obranio je 21. rujna završni rad „Dinamičko pozicioniranje“ i stekao titulu sveučilišni prvostupnik inženjer pomorskog prometa nautičkog smjera, s kraticom: univ. bacc. ing. naut. Čestitamo!

Vid Žmirić, student preddiplomskog studija Nautika, obranio je 21. rujna završni rad „Kontejnerski terminali“ i stekao titulu sveučilišni prvostupnik inženjer pomorskog prometa nautičkog smjera, s kraticom: univ. bacc. ing. naut. Čestitamo!

Rektorski rok

Svim studentima Sveučilišta u Dubrovniku omogućuje se jedan izlazak na Rektorski rok dana 20. rujna 2017. godine u 08:00 sati. I ove godine, kao i prethodnih godina prijavljeni ispit na Rektorskom roku ne mora biti isključivo uvjet za upis u višu godinu studija.

Studenti Frano Hudulin i Ivan Knego obranili završni rad

Frano Hudulin, student preddiplomskog studija Nautika, obranio je 12. rujna završni rad „Pomorska povezanost otoka Korčule“ i stekao titulu sveučilišni prvostupnik inženjer pomorskog prometa nautičkog smjera, s kraticom: univ. bacc. ing. naut. Čestitamo!

Ivan Knego, student preddiplomskog studija Nautika, obranio je 12. rujna završni rad „Istraživanje i predviđanje brodarskog tržišta“ i stekao titulu sveučilišni prvostupnik inženjer pomorskog prometa nautičkog smjera, s kraticom: univ. bacc. ing. naut. Čestitamo!


Tražilica