english English

Studij Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu

Prijavnica

Ovdje možete preuzeti prijavnicu

Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU raspisuje NATJEČAJ
za upis na poslijediplomski specijalistički studij
„Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“ u akademskoj 2019./2020. godini

Trajanje studija: 3 semestra; ECTS:90
Uvjeti za upis:
Pravo upisa u prvu godinu studija imaju pristupnici koji su:
1. završili odgovarajući sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u polju ekonomije,
2. završili odgovarajući četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij u polju ekonomije prema propisima koji su vrijedili do stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
3. završili neki drugi diplomski sveučilišni studij ili završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij koji nije u polju ekonomije, uz obvezu polaganja dva razlikovna ispita,
4. završili neki drugi odgovarajući četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij koji nije u polju ekonomije prema propisima koji su vrijedili do stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu polaganja dva razlikovna predmeta,
5. do stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju stekli magisterij znanosti u polju ekonomije
6. završili drugi poslijediplomski specijalistički studij u polju ekonomije a kojim se stječe akademski naziv sveučilišni specijalist ekonomije,
7. do stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju stekli magisterij znanosti u polju koje nije ekonomija, uz obvezu polaganja dva razlikovna ispita,
8. završili drugi poslijediplomski specijalistički studij u polju koje nije ekonomija a kojim se stječe akademski naziv sveučilišni specijalist s naznakom pripadajuće struke.
Pored navedenih uvjeta, pristupnici navedeni od 1. do 4. mogu upisati studij i uz uvjet da im je prosječna ocjena na diplomskom studiju najmanje 3,5. Iznimno, pristupnicima čiji je prosjek ocjena manji od 3,5 može se odobriti upis uz uvjet da uz prijavu prilože dvije preporuke sveučilišnih nastavnika. Iznimno, pristupnici navedeni pod 5. i 6. nisu dužni priložiti prosjek ocjena niti preporuke sveučilišnih nastavnika.

Broj pristupnika: 25, u slučaju da se prijavi više kandidata od navedenog broja provest će se selekcijski postupak. Pri odabiru kandidata prednost će imati pristupnici s višim prosjekom ocjena s prethodnog studija.
Visina školarine: 10.000,00 kuna po semestru odnosno ukupno 30.000,00 kuna.
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: sveučilišni/a specijalist/specijalistica kvalitete i održivog razvoja (univ.spec.oec).
Prijave se podnose na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik, uz naznaku: „Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“.
Prijavi treba priložiti: ispunjen obrazac za prijavu, ovjerenu presliku diplome o završenom studiju, ovjeren prosjek ocjena s prethodnog studija, preporuke sveučilišnih nastavnika (ukoliko je primjenjivo), preslik domovnice, životopis.
Rok za podnošenje prijava: 1. ožujka 2020.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na e-mail: ekonomija@unidu.hr odnosno na telefon broj 020 445 909.


Tražilica