english English

Vanjska vrednovanja

Recertifikacijske/nadzorne provjere prema normi ISO 9001

Na Sveučilištu u Dubrovniku se tijekom svake kalendarske godine provode provjere sukladnosti sustava upravljanja kvalitetom s normom ISO 9001. Recertifikacijske ili nadzorne provjere obavljaju ovlaštene certifikacijske kuće Hrvatski registar brodova i Bureau Veritas Croatia d.o.o.

Vanjska neovisna periodična prosudba sustava

U svibnju 2011. međunarodno povjerenstvo za ocjenjivanje sustava osiguravanja kvalitete prema kriterijima ESG standarda provelo je vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava na Sveučilištu.

Reakreditacije sveučilišnih odjela

Svi sveučilišni odjeli i studiji Sveučilišta u Dubrovniku obuhvaćeni su prvim ciklusom postupka reakreditacije koji je provela Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

 Repozitorij
Tražilica