english English

Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija provedenog u inozemstvu vrši se na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br.158/03, 198/03 i 138/06), te Pravilnika o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi Sveučilišta u Dubrovniku.

Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanje razdoblja studija provedenog u inozemstvu Sveučilište u Dubrovniku obavlja isključivo u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu u Dubrovniku.

  • Upute za pokretanje postupka za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija:
  1. Popuniti obrazac zahtjeva i prikupiti potrebnu dokumentaciju.
  2. Uplatiti naknadu za troškove postupka priznavanja.

Visina naknade za troškove postupka priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije - akademsko priznavanje iznosi 400,00 kuna (slovima: četiristotine kuna).  Uplatu je potrebno izvršiti na žiro račun Sveučilišta u Dubrovniku  kako slijedi:

Primatelj: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik
Broj žiro-računa primatelja: 2340009-1110135015, Privredna banka Zagreb
Poziv na broj odobrenja: 6526499-21
Opis plaćanja: Akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije
 Uplatitelj: Čitko napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno

  1. Dostaviti ispunjen obrazac zahtjeva sa kompletnom dokumentacijom.

Adresa za dostavu dokumentacije:

Sveučilište u Dubrovniku
Služba za međunarodnu suradnju
Branitelja Dubrovnika 29
20 000 Dubrovnik

  • Upute za pokretanje postupka za priznavanje razdoblja studija na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi:
  1. Popuniti obrazac zahtjeva i prikupiti potrebnu dokumentaciju.
  1. Uplatiti naknadu za troškove priznavanja razdoblja studija provedenog u inozemstvu.

Visina naknade za troškove postupka priznavanja razdoblja studija provedenog u inozemstvu iznosi 200,00 kuna (slovima: dvijestotine kuna).  Uplatu je potrebno izvršiti na žiro račun Sveučilišta u Dubrovniku  kako slijedi:

Primatelj: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik
Broj žiro-računa primatelja: 2340009-1110135015, Privredna banka Zagreb
Poziv na broj odobrenja: 6526499-21
Opis plaćanja: Troškovi priznavanja razdoblja studija
Uplatitelj: Čitko napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno

  1. Dostaviti ispunjen obrazac zahtjeva sa kompletnom dokumentacijom.

Adresa za dostavu dokumentacije:   

Sveučilište u Dubrovniku
Služba za međunarodnu suradnju
Branitelja Dubrovnika 29
20 000 Dubrovnik

Napomena: Visina naknade, način raspodjele naknade i oslobođenja od plaćanja naknade za troškove postupka akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, odnosno priznavanja razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj određeni su Pravilnikom o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija (NN 60/05, 10/08).

Kontakt osoba:    

Sandra Memunić
Služba za međunarodnu suradnju
Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik
Tel: 020 446 041
Fax: 020 435 590
E-mail: international@unidu.hr
Tražilica