english English

Strategija, misija i vizija

Vizija
Sveučilište u Dubrovniku temeljit će svoj dugoročni održivi razvoj na promicanju najviših moralnih i društvenih standarda, poboljšanju postojećih i pokretanju novih visokokvalitetnih studijskih programa prilagođenih društvenim potrebama lokalne zajednice i Republike Hrvatske te standardima Europske unije, izvrsnosti obrazovanja, cjeloživotnom obrazovanju, znanstveno-istraživačkom i umjetničkom stvaralaštvu, međunarodnoj prepoznatljivosti, društvenoj odgovornosti, ekološkoj osviještenosti i sustavnom poticanju uključivanja i studenata i nastavnoga i nenastavnog osoblja kao nositelja svih ključnih aktivnosti i procesa na Sveučilištu.

Vrijednosti
Znanje, stručnost, napredak, izvrsnost, sloboda govora i misli, tradicija

Misija
Misija Sveučilišta u Dubrovniku je ostvarivati društvene interese provedbom obrazovanja na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, cjeloživotnog obrazovanja, znanstveno-istraživačkog, umjetničkog i stručnog rada - utemeljenoga na načelima održivog razvoja, društveno odgovornog ponašanja i izvrsnosti koje se kontinuirano ugrađuju i u lokalnu i u širu društvenu zajednicu, uz promicanje međunarodne i međusveučilišne suradnje.

Način ostvarenja misije
Poticanje nastavnoga i znanstvenog usavršavanja nastavnika i suradnika;
održavanje i unapređenje sustava kontrole kvalitete rada i poslovanja (HRN EN ISO 9001:2002); osiguranje prijenosa ECTS kredita i mobilnost studenata i nastavnika;
poticanje aktivnog uključivanja studenata u nastavni proces, upravna tijela i istraživačke projekte te njihove izvannastavne aktivnosti; pokretanje i izvedba nastavnih planova i programa u potpunosti usklađenih s preporukama Bolonjske deklaracije; organizacijski ustroj koji nije kopija postojećih sveučilišta u Republici Hrvatskoj i financijsko poslovanje koje omogućuje potpunu integriranost Sveučilišta; kontinuirano praćenje kvalitete nastavnih aktivnosti na temelju obostranoga ocjenjivanja nastavnika i studenata; praćenje potreba gospodarstva i društvene zajednice pri izradbi novih nastavnih planova i programa kojima je ishodište u tradiciji i kulturi Dubrovnika, ali uz uvođenje novih i suvremenih programa na kojima će se stvarati nove tradicije; otvorenost prema međunarodnoj suradnji radi privlačenja međunarodnih programa i stranih studenata;novi interdisciplinarni odjeli ili centri Sveučilišta trebaju raditi na prijenosu znanja s pomoću izravne veze s gospodarstvom, na razvijanju cjeloživotnoga obrazovanja, pribavljanju financijskih sredstava, zaštiti intelektualnoga vlasništva, te na stvaranju stalnih veza s diplomiranim studentima.
Tražilica