english English

Nova prorektorica za studije i studente

28.03.2019, 10:46:29

Na prijedlog  rektora prof. dr. sc. Nikše Buruma, na 156. sjednici Senata Sveučilišta u Dubrovniku, održanoj 27. ožujka 2019., Senat Sveučilišta u Dubrovniku za prorektoricu za studije i studente imenovao je izv. prof. dr. sc. Sanju Žaja Vrbica, za razdoblje od 1. travnja 2019. do 30. rujna 2020.

 

Životopis:

 

            Rođena je 1969. u Dubrovniku, gdje je završila osnovnu i srednju školu, a 1993. Je diplomirala povijest umjetnosti i muzeologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1995. do 2005. godine zaposlena je u Umjetničkoj galeriji  u Dubrovniku na poslovima kustosa i višeg kustosa.

 

            Magistarski rad s naslovom Likovna kritika i izložbe u Dubrovniku 1876.-1978. obranila je 1999., a 2011. godine obranila je disertaciju Marko Rašica; oba su rada izvedena uz mentorsko vodstvo akademika Tonka Maroevića.

 

             Od 2005. zaposlena je na Sveučilištu u Dubrovniku na Odjelu za umjetnost i restauraciju, a 1. ožujka 2019. izabrana je u zvanje izvanredne profesorice. Od 1. listopada 2016. s pozicije pročelnice Odjela za umjetnost i restauraciju koordinirala je i aktivno sudjelovala u donošenju novih programa preddiplomskog i diplomskog Studija konzervacije-restauracije, smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal i keramika, koji se provode od 2018./2019. akademske godine.

 

              Bila je članica radne skupine osnovane na inicijativu Grada Dubrovnika, uz koordinaciju Instituta za međunarodne odnose IRMO, Zagreb, tijekom 2014. godine, koja je formulirala aktualnu Strategiju razvoja kulture Grada Dubrovnika 2015. - 2025. godine. Na Sveučilištu u Dubrovniku sudjelovala je u radnoj skupini za donošenje Strateškog programa znanstvenih istraživanja na području humanističkih znanosti Sveučilišta u Dubrovniku 2017.-2022. godine, koji je prihvaćen 2018. Rektorski zbor Republike Hrvatske 2017. godine imenovao je članom Povjerenstva Rektorskog zbora za međusveučilišnu suradnju u području umjetnosti (unutarhrvatski Erasmus). Međunarodnu aktivnost ostvarila je iniciranjem  potpisivanja Erasmus+ ugovora sa studijima konzervacije-restauracije u Portugalu, Španjolskoj i Italiji, Erasmus  mobilnostima u Poljskoj, Španjolskoj i Portugalu, te kontinuiranom suradnjom s različitim europskim studijima konzervacije - restauracije.

 

               Područje njezina znanstvenog interesa teme su hrvatske umjetnosti 19. i 20. stoljeća, te umjetnička produkcija u Hrvatskoj. Objavila je jednu knjigu, tri poglavlja u knjigama, 19 znanstvenih radova i osam stručnih radova. Sudjelovala je na deset domaćih i stranih znanstvenih skupova. Bila je suradnica na projektu MZOŠ „Likovna umjetnost i likovna kultura 19., 20. i 21. stoljeća u Dalmaciji“  2008. - 2013. voditelja prof. dr. sc. Vinka Srhoja. Autorica je 14 monografskih, retrospektivnih i skupnih izložba. Članica je uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa Revista de Museología (RdM), ISSN 1134-0576, stručnog časopisa Dubrovački horizonti ISSN 0419-7925, te Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske i Hrvatskog muzejskog društva. Repozitorij
Tražilica