english English

Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete na sveučilišnim sastavnicama

13.12.2017, 15:05:36

Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete sveučilišnih sastavnica se ustrojavaju na svim znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta. Povjerenstvo sastavnice u suradnji s ostalim tijelima sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete organizira, koordinira i provodi postupke vrednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja i unapređivanja kvalitete na razini sastavnice uz suglasnost čelnika sastavnice. Repozitorij
Tražilica