english English

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu

13.12.2017, 15:02:44

Unutarnja prosudba je proces koji kontrolira razvoj kvalitete aktivnosti koje Sveučilište poduzima i pruža nam mogućnost da se na temelju konačne ocjene realnog stanja donesu mjere poboljšanja odnosno mjere koje će postojeći sustav unaprijediti.

Provodi je Povjerenstvo za unutarnju prosudbu koje se sastoji od pet članova, od kojih su dva predstavnika iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju, jedan predstavnik iz redova administrativnog i tehničkog osoblja, jedan predstavnik iz redova studenata preddiplomskih i diplomskih studija i jedan predstavnik vanjskih dionika.

Povjerenstvo djeluje u sastavu:

-         izv. prof. dr. sc. Mato Brautović, predsjednik

-         izv. prof. dr. sc. Marija Dragičević, članica,

-         Miše Galjuf, član

-         Sebastijan Garbin, predstavnik studenata, član

-         dr. sc. Jadran Šundrica, član. Repozitorij
Tražilica