english English

Povjerenstvo za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete

13.12.2017, 14:55:11

U svrhu što učinkovitijeg ostvarivanja kvalitetnih ishoda obrazovnih i znanstvenih aktivnosti na Sveučilištu u Dubrovniku, u svibnju 2009. godine osnovano je Povjerenstvo za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete.

U okviru svog djelovanja Povjerenstvo zaduženo je za vrednovanje i utvrđivanje kvalitete, svrsishodnosti i učinkovitosti sveučilišnih sastavnica i studijskih programa, prikupljanje i obradu podataka o sustavu znanosti i visokog obrazovanja i drugim sustavima s kojima su znanost i visoko obrazovanje u međuovisnosti, povezivanje i uključivanje u međunarodna udruženja i mreže koje se bave osiguravanjem kvalitete u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, te poticanje znanstvenih vještina, znanja i istraživanja o sustavu kvalitete znanosti i visokog obrazovanja.

U svojem djelovanju pridržava se Standarda i smjernica za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG standardi), vodeći računa o strategiji razvoja i postupcima za osiguravanje kvalitete, odobrenju, nadziranju i periodičnom pregledu programa i kvalifikacija, ocjenjivanju studenata, osiguravanju kvalitete nastavnog kadra, izvorima za učenje i pomoći studentima, te sustavima unutarnjeg i javnog informiranja.

Povjerenstvo djeluje u sastavu:

-   doc. dr. sc. Marija Martinović, predstavnica Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, predsjednica,

-   doc. dr. sc. Josip Mikuš, predstavnik Odjela za akvakulturu, zamjenik predsjednice,

-   doc. dr. sc. Natalia Stagl Škaro, predstavnica Odjela za komunikologiju, članica,

-   izv. prof. dr. sc. Lucia Emanuele, predstavnica Odjela za umjetnost i restauraciju, članica,

-   doc. dr. sc. Krunoslav Žubrinić, predstavnik Odjela za elektrotehniku i računarstvo, član,

-   Leo Čampara, dipl. ing., predstavnik Pomorskog odjela, član,

-   dr. sc Ivona Onofri, predstavnica Instituta za more i priobalje, članica,

-   Vlado Lučić, predstavnik gospodarstva, član,

-   Blaž Bulum, predstavnik studenata, član. Repozitorij
Tražilica