english English

Upisi u prvu godinu preddiplomskog studija u rujanskom roku u akademskoj 2017./2018. godini

27.07.2017, 11:10:18

Slobodna mjesta za upis u prvu godinu preddiplomskog studija u akademskoj 2017./2018. godini u rujanskom roku (PDF)

Informacije za kandidate koji se prijavljuju za upis u prvu godinu studija u rujanskom roku u akademskoj 2017./2018. godini preko NISpVU sustava

Proces prijava na preddiplomske studije odvija se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU), a kojemu se pristupa putem internetske adrese www.postani-student.hr. Više o procesu prijave na studijske programe možete pročitati na www.studij.hr .

VAŽNI DATUMI:

Prijave studijskih programa: 24. 07. - 19. 09. 2017. do 15:59 sati

Provedba ispita državne mature: 23. 08. - 08. 09. 2017.

Rok za unos rezultata dodatnih provjera, posebnih postignuća i preduvjeta: 18. 09. 2017.

Objava privremenih rang-lista: 13. 09. 2017.

Objava konačnih rang-lista: 19. 09. 2017. nakon 16:00 sati

Upisi na visoka učilišta: od 20. 09. 2017.

Obrazac prijave za upis u prvu godinu preddiplomskog studija - kandidati koji se prijavljuju preko NISPVU sustava (PDF). Popunjeni Obrazac prijave s navedenim prilozima treba donijeti na upis.

Termini upisa na studije za kandidate koji se prijavljuju preko NISPVU odvijat će se prema sljedećem rasporedu (PDF)

Upisi u prvu godinu preddiplomskog studija u rujanskom roku u akademskoj 2017./2018. godini – kandidati stariji od 24 godine

Kandidati koji su do 31.1.2017. navršili 24 godine, prijavu za upis u prvu godinu studija podnose direktno u tajništvima odjela Sveučilišta u Dubrovniku.

Obrazac prijave za upis u prvu godinu preddiplomskog studija - kandidati stariji od 24 godine (PDF). Popunjeni Obrazac prijave s navedenim prilozima treba donijeti na upis.

Termini prijava i upisa na studije za kandidate starije od 24 godine odvijat će se prema sljedećem rasporedu (PDF) Repozitorij
Tražilica