english English

UPISI u akademskoj 2017./2018. godini preko NISpVU sustava

17.07.2017, 14:47:08

UPISI U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

Natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskog studija u akademskoj 2017./2018. godini (PDF)

_____________________

Informacije za kandidate koji se prijavljuju za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2017./2018. godini preko NISpVU sustava

Proces prijava na preddiplomske studije odvija se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU), a kojemu se pristupa putem internetske adrese www.postani-student.hr. Više o procesu prijave na studijske programe možete pročitati na www.studij.hr .

VAŽNI DATUMI:

  •  9.1.-17.7.2017. - prijava studijskih programa
  • 3.7.2017. - zadnji dan za slanje dokumentacije ako visoko učilište nije odredilo raniji rok za prijavu studija
  • 3.7.2017. - zadnji dan za registraciju kandidata u ljetnom upisnom roku
  • 10.7.2017. - zadnji dan za slanje dokaza o pravu prednosti
  • 17.7.2017. - zadnji dan prijava za upis na studijske programe do 17:59 sati*
  • 17.7.2017. - zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja studijskih programa do 17:59 sati
  • 17.7.2017. - objava konačnih rang-lista za upis na studijske programe iza 18:00 sati

Obrazac prijave za upis u prvu godinu preddiplomskog studija - kandidati koji se prijavljuju preko NISPVU sustava (PDF)

Termini upisa na studije za kandidate koji se prijavljuju preko NISPVU odvijat će se prema sljedećem rasporedu (PDF) Repozitorij
Tražilica