english English

Svečane promocije prvostupnika i magistara struke

04.11.2015, 08:37:09

Svečane promocije prvostupnica/prvostupnika i magistra/magistara upriličit će se u Sveučilišnom kampusu 5. i 6. studenoga 2015. prema sljedećem rasporedu:

četvrtak, 5. studenoga 2015.

11 sati - Svečana promocija prvostupnica i prvostupnika Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Odjela za komunikologiju i Odjela za umjetnost i restauraciju

14 sati - Svečana promocija prvostupnica i prvostupnika Pomorskog odjela, Odjela za elektrotehniku i računarstvo, Odjela za akvakulturu i Odjela za stručne studije

petak, 6. studenoga 2015.

11 sati - Svečana promocija magistra i magistara struke Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

14 sati - Svečana promocija magistra i magistara struke Pomorskog odjela, Odjela za elektrotehniku i računarstvo, Odjela za komunikologiju i Odjela za umjetnost i restauraciju

Ukupno će biti promovirano 174 prvostupnika i 137 magistara struke.

Na svečanim promocijama nagradit će se najbolji studenti Rektorovom nagradom i diplomama cum laude i summa cum laude.

Dobitnici nagrada:

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

1. Daniel Dujmić, diplomski studij Poslovna ekonomija, smjer Marketing – 4,877 (diploma

summa cum laude).

Daniel Dujmić predložen je za Rektorovu nagradu za najbolji uspjeh na Odjelu u akademskoj

2014./2015. godini.

2. Sanja Vujović, diplomski studij Poslovna ekonomija, smjer Marketing – 4,830 (diploma

summa cum laude).

3. Ivana Cvjetanović, diplomski studij Poslovna ekonomija, smjer Turizam – 4,724 (diploma cum laude).

4. Katarina Pavlović, diplomski studij Poslovna ekonomija, smjer Marketing – 4,701 (diploma cum laude).

5. Lucija Raguž, diplomski studij Poslovna ekonomija, smjer Turizam – 4,642 (diploma cum

laude).

6. Ante Zdilar, preddiplomski studij Ekonomija – 4,583 (diploma cum laude).

7. Nikša Šamić, diplomski studij Poslovna ekonomija, smjer Turizam – 4,571 (diploma cum

laude).

POMORSKI ODJEL

1. Matko Klinac, diplomski studij Pomorstvo – 4,960 (diploma summa cum laude).

Matko Klinac predložen je za Rektorovu nagradu za najbolji uspjeh na Odjelu u akademskoj

2014./2015. godini.

ODJEL ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNARSTVO

1. Paulo Đurić, diplomski studij Poslovno računarstvo – 5,000 (diploma summa cum laude).

Paulo Đurić predložen je za Rektorovu nagradu za najbolji uspjeh na Odjelu u akademskoj

2014./2015. godini.

2. Ivana Petrović, diplomski studij Poslovno računarstvo – 4,833 (diploma summa cum laude).

3. Vicko Prkačin, preddiplomski studij Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u

pomorstvu – 4,828 (diploma summa cum laude).

4. Paulina Ćališ, diplomski studij Poslovno računarstvo – 4,792 (diploma cum laude).

5. Mato Đović, diplomski studij Poslovno računarstvo – 4,792 (diploma cum laude).

ODJEL ZA AKVAKULTURU

1. Jelena Onukijević, preddiplomski studij Akvakultura – 4,943 (diploma summa cum laude).

Jelena Onukijević predložena je za Rektorovu nagradu za najbolji uspjeh na Odjelu u

akademskoj 2014./2015. godini.

2. Fran Nekvapil, preddiplomski studij Akvakultura – 4,739 (diploma cum laude).

ODJEL ZA KOMUNIKOLOGIJU

1. Nikša Sentić, predložen je za Rektorovu nagradu za najbolji uspjeh na Odjelu u akademskoj 2014./2015. godini, diplomski studij Odnosi s javnostima - 4.375

ODJEL ZA UMJETNOST I RESTAURACIJU

1. Danijela Erak, diplomski studij Restauracija i konzervacija (drvo, papir, tekstil, metal i

keramika) – 4,919 (diploma summa cum laude).

Daniela Erak predložena je za Rektorovu nagradu za najbolji uspjeh na Odjelu u akademskoj

2014./2015. godini.

2. Romana Manenica, diplomski studij Restauracija i konzervacija (drvo, papir, tekstil, metal i keramika) – 4,574 (diploma cum laude).

3. Petra Horvat, diplomski studij Restauracija i konzervacija (drvo, papir, tekstil, metal i

keramika) – 4,533 (diploma cum laude). Repozitorij
Tražilica