english English

06.04.2012, 10:46:12

Vizija

Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku postati će centrom za visoko obrazovanje, istraživanje i stručno osposobljavanje pomoraca za najviša časnička zvanja u skladu s međunarodnim zahtjevima. Kvalitetno obrazovanje će se temeljiti na sustavu cjeloživotnog učenja uz opredjeljenje za najveću razinu i kvalitetu edukacije. Pri tome će se racionalno koristiti svi materijalni i ljudski resursi uz stalan rast kvalitete (kompetitivnosti) nastavnog kadra.


Misija

Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku sustavno u svome stručnom i znanstvenom radu surađuje s pomorskim gospodarstvom doprinoseći održivom razvoju Grada, Županije i Republike Hrvatske. Aktivno surađuje sa srodnim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu, baštini dugu tradiciju visokog obrazovanja pomoraca u Dubrovniku, te unaprijeđuje pomorsku struku i pomorsku znanost.


Strateški ciljevi

1. Osigurati kvalitetu obrazovanja zasnovanu na ishodima učenja na preddiplomskim i diplomskom studiju uz sustavna poboljšanja i prilagodljivost nastavnih planova prema zahtijevima pomorske privrede i međunarodne regulative.
2. Težeći izvrsnosti u istraživačkom, znanstvenom i obrazovnom radu koristiti i nabavljati kvalitetna nastavna pomagala i osigurati rad na najsuvremenijim simulatorima koji vjerodostojno prikazuje realne uvjete broda, omogućiti studentima kontinuiranu plovidbenu praksu na školskom brodu, ustrojavati i provoditi cjeloživotno obrazovanje pomoraca kroz programe izobrazbe i druge oblike nastave.
3. Nametnuti se kao nositelj izrade elaborata, studija i ostalih dokumenata vezanih za održivi razvoj pomorskog gospodarstava regije.
4. Poticati zapošljavanje nastavnog kadra s najvišim upravljačkim zvanjima u pomorstvu i omogućiti im stjecanje doktorata znanosti.
5. Ostati otvoren prema međunarodnoj suradnji i poticati mobilnost studenata i nastavnika. Repozitorij
Tražilica