english English

Natječaj

05.05.2020, 10:53:34
Natječaj
Za izbor zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto stručnog suradnika na projektu

1. jednog zaposlenika/zaposlenice (VSS) na radnom mjestu stručnog suradnika na projektu Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta (ProtectAS), na Odjelu za akvakulturu, na određeno vrijeme do 31. svibnja 2023., u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;

Potrebna znanja i vještine su: iskustvo u provedbi i vođenju europskih projekata, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.

Probni rad: šest mjeseci

Pisanoj se prijavi na natječaj obavezno prilaže:
1. životopis
2. dokaz o stečenoj visokoj stručnoj spremi
3. preslika identifikacijske isprave

Pristupnici mogu priložiti i drugu prikladnu dokumentaciju kojom dokazuju dodatna iskustva i vještine (preporuke, certifikati i sl.).

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave na natječaj traju 8 dana od objave natječaja na web stanicama Sveučilišta.

Prijave na natječaj slati elektronskim putem na akvakultura@unidu.hr. Repozitorij
Tražilica