english English

Natječaj - Rektorove nagrade za najbolja studentska znanstvena, stručna ili umjetnička ostvarenja

26.11.2019, 12:58:49

Raspisan je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za najbolja studentska znanstvena, stručna ili umjetnička ostvarenja u akademskoj 2018./2019. godini.

Rektorova nagrada u ovoj kategoriji dodjeljuje se radi poticanja znanstveno – istraživačkog, stručnog i umjetničkog rada, a godišnje se može dodjeliti najviše do 5 (pet) nagrada.

Rok za prijave na Natječaj je produljen i mogu se podnijeti do 10. prosinca 2019. do 15,00 sati zaključno. Prijave se dostavljaju u Rektorat Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom „Prijava za rektorovu nagradu“. Prijava glasi na ime i prezime studenta, a može je podnijeti student u vlastito ime ili ga mogu nominirati drugi studenti, nastavnici, znanstvenici i zaposlenici Sveučilišta u Dubrovniku kao i pojedinci, tvrtke  i ustanove izvan Sveučilišta. Prijava mora sadržavati obrazloženi prijedlog za dodjelu nagrade te rad koji se predlaže za nagradu.

Za rektorovu nagradu mogu se nominirati kandidati koji su u akademskoj 2018. / 2019. imali studentski status na Sveučilištu u Dubrovniku kao redoviti ili izvanredni studenti preddiplomskih ili diplomskih sveučilišnih ili stručnih studija, a koji nisu ponavljali godinu.

Studenti mogu prijaviti rad znanstvenog odnosno umjetničkog ostvarenja jednog ili više autora. Završni rad i diplomski rad ne mogu se prijaviti za natječaj, a rad koji je nagrađen rektorovom nagradom ne može se prijaviti kao završni ili diplomski rad. Nagrada se može istom studentu dodijeliti u pravilu samo jedanput u tijeku studija.

Prijavu s obrazloženim prijedlogom za dodjelu nagrade i radom koji se prijavljuje na natječaj, po isteku roka za prijavu, rektorat dostavlja pročelniku odjela ili voditelju studija izvan sveučilišnih odjela na kojem student studira ili je studirao u akademskoj 2018. / 2019. godini. Pročelnik odjela / voditelj studija  imenuje Povjerenstvo za izbor najboljih prijavljenih radova. Prijedlog Povjerenstva za dodjelu nagrade dostavlja se rektoru najkasnije petnaest dana od isteka roka za dostavu prijave na natječaj. Konačnu odluku o dodjeli Nagrade donosi rektor.

Odluka o dodjeli nagrade s popisom nagrađenih studenata i radova objavljuje se na oglasnim pločama sveučilišnih sastavnica i na Internet stranicama Sveučilišta.

Rektorova nagrada za najbolja studentska znanstvena, stručna ili umjetnička ostvarenja sastoji se od povelje i novčanog iznosa.

Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama i internet stranicama Sveučilišta u Dubrovniku.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica