english English

Pokrenut projekt IDEA

14.11.2019, 12:06:47

Prvi sastanak partnera projekta IDEA – Inspiring Digital Entrepreneurship održao se u Bruxellesu 11. studenoga 2019., čime je službeno obilježen početak izvođenja ovoga projekta. Pod vodstvom tima sa Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku devet partnera iz znanstvenog i poslovnog sektora kroz iduća 24 mjeseca razvijat će otvorenu edukacijsku platformu za unaprjeđenje studentskih vještina digitalnog poduzetništva koja će u konačnici biti dostupna na sedam jezika.

Projekt IDEA financira se putem Erasmus+ programa, Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva u iznosu 211.629,00 EUR. Uključuje partnere iz Hrvatske, Slovačke, Poljske, Italije, Španjolske, Belgije i Rumunjske. Radi se o prvom projektu u sklopu programa Erasmus+ Strateška partnerstva kojem je Sveučilište u Dubrovniku nositelj. Voditelj projekta je izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, a u radu projekta sa Sveučilišta u Dubrovniku sudjeluju i izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić, izv. prof. dr. sc. Perica Vojinić i doc. dr. sc. Marija Bečić. Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica