english English

Znanstveni rad prof. dr. sc. Branka Glamuzine u časopisu ACS Sustainable Chemistry & Engineering

07.11.2019, 12:26:09

Prof. dr. sc. Branko Glamuzina, znanstvenik Odjela za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku, objavio je, u koautorstvu sa prof. dr. sc. Simonom Cinta Pinzaru i drugim znanstvenicima sa Sveučilišta Babes-Bolyai iz Cluja u Rumunjskoj, znanstveni rad „From Blue Bioeconomy toward Circular Economy through High-Sensitivity Analytical Research on Waste Blue Crab Shells“ u časopisu, ACS Sustainable Chemistry & Engineering , indeksiranom u prvom kvartilu (Q1) baze Web of Science (WoS).

Prvi autor rada je Fran Nekvapil, bivši student Odjela za akvakulturu koji je sada doktorand na sveučilištu u Cluju, pod mentorstvo profesorice Pinzaru. Inače, prof. Pinzaru boravila je i radila na Sveučilištu u Dubrovniku u okviru projekta NewFelPro.

Ovim znanstvenim radom nastavljena je plodna suradnja Sveučilišta u Dubrovniku sa Sveučilištem Babes-Bolyai, koja je započela kroz FP7 Marie Curie Program s projektom Jadransers, a koja je rezultirala nizom znanstvenih radova i tekućih istraživanja morskih bioresursa.

Časopis ACS Sustainable Chemistry & Engineering ima IF – čimbenik odjeka 6.970 za 2018. godinu, te je rangiran kao 5 od 35 časopisa u kategoriji „Green and sustainable science and technology“ i kao 9 od 138 časopisa u kategoriji „Engineering Chemical“ .

Članak se može pronaći na poveznici: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.9b04362.

Objavljeni rad iznosi rezultate istraživanja ljuštura plavog i estuarskog raka s ušća Neretve, s ciljem njihova korištenja u biotehnologiji i proizvodnji aktivnih supstanca. Ljušture rakova predstavljaju oko 85% ukupne biomase i uglavnom završavaju kao otpad. Ljušture su analizirane s aspekta njihove ultrastrukture i nanomorfologije, nakon kuhanja i ekstrakcije mesa, te sušenja i mljevenja u različite veličine sitnih čestica. Rezultati su pokazali da su ljušture rakova pogodan materijal za različite oblike primjene i da zadovoljavaju principe cirkularne ekonomije s aspekta održivog razvoja. Potencijalna primjena praha mljevenih ljuštura kao nosača ekstrakta morskih cvjetnica i alga u poljoprivredi je objekt novih istraživanja istog projektnog tima.  Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica