english English

Znanstveno-stručni skup o Lokrumu

07.11.2019, 10:20:34

Sveučilište u Dubrovniku bilo je suorganizator znanstveno-stručnog skupa Od znanstvenih spoznaja do upravljanja zaštićenim područjem, koji je organiziran u povodu obilježavanja 70. obljetnice zaštićenog Rezervata Lokrum, a održao se 7. i 8. studenoga 2019. Prvi dan programa odvijao se u prostorima sveučilišnog Kampusa, dok je drugi danbio  rezerviran za terenski rad.

Prisutne je u ime Sveučilišta pozdravio prorektor za međunarodnu suradnju i znanost prof. dr. sc. Martin Lazar.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica