english English

Novi poslijediplomski specijalistički studij - Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu

05.11.2019, 07:20:51

Sveučilište u Dubrovniku pokreće novi studij i to poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“, a natječaj za upis na studij i druge potrebne informacije bit će uskoro objavljene.

Nositelj studijskog programa je Sveučilište u Dubrovniku, a nastavu, uz nastavnike Sveučilišta u Dubrovniku, izvode nastavnici sa drugih Sveučilišta i Instituta u Republici Hrvatskoj, te renomirani nastavnici iz inozemstva. Studijski program traje 1,5 godinu odnosno tri semestra. Po završetku studija stječe se ukupno 90 ECTS. Studij mogu upisati pristupnici koji imaju završen odgovarajući diplomski studij u polju ekonomije ili završen neki drugi diplomski studij, uz obvezu polaganja dva razlikovna ispita te pristupnici koji su završili odgovarajući dodiplomski sveučilišni studij u polju ekonomije po studijskim programima prije akademske 2005./06 godine kao i koji imaju završen neki drugi dodiplomski sveučilišni studij, po studijskim programima prije akademske 2005./06. godine, uz obvezu polaganja dva razlikovna predmeta. Prosjek ocjena pristupnika mora biti najmanje 3,5, a iznimno može biti i manji i u tom slučaju pristupnik mora priložiti 2 relevantne preporuke sveučilišnih profesora. Završetkom studijskog programa stječe se naziv sveučilišni/a specijalist/specijalistica kvalitete i održivog razvoja (univ.spec.oec).

Suvremena perspektiva turizma u Republici Hrvatskoj ukazuje na postojanje izuzetno dobrih mogućnosti za postizanje uspjeha na turističkom tržištu, ali isto tako i razvitak koji ne prati uvijek svjetske trendove. S izazovom kako poboljšati kvalitetu turističkog proizvoda susreću se pojedini nositelji turističke ponude i turističke destinacije u cjelini. To je posebice važno pri kreiranju imidža turističke destinacije, a zahtjeva suradnju različitih nositelja ponude u turističkoj destinaciji. Suvremene razvojne strategije poduzeća u turizmu trebale bi se temeljiti na kontinuiranom unapređenju kvalitete i poslovanju u skladu s održivim razvojem.

Pokretanjem poslijediplomskog  specijalističkog studija „Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“  upravo se obuhvaćaju  napredna znanja iz područja upravljanja kvalitetom i održivim razvojem, utemeljeno na kaizen poslovnoj filozofiji i kontinuiranom unapređenju kvalitete. To omogućuju da polaznici studija steknu potrebne kompetencije koje mogu primjenjivati u praksi i pridonijeti unapređenju poslovnih procesa, prvenstveno u turizmu, ali i drugim sektorima povezanim s turizmom. Studijski program koncipiran je tako da studentima omogući stjecanje kompleksnog znanja, iznalaženje inovativnih rješenja i primjenu suvremenih strategija i metoda kojima se postiže optimizacija poslovnih procesa.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica