english English

Zaklada pomorsko-trgovačke akademije «Ivo Račić»

23.10.2019, 11:58:59

Zaklada pomorsko-trgovačke akademije «Ivo Račić»,

Ćira Carića 4, Dubrovnik

(na temelju Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija)  raspisuje:

NATJEČAJ

za stipendiranje redovitih studenata Sveučilišta u Dubrovniku - za preddiplomske studije Nautika i Brodostrojarstvo, za akademsku godinu 2019/2020

Predmet natječaja:

 • dodjela 12 stipendija  prema kriteruju izvrsnosti - za redovite studente Sveučilišta u Dubrovniku – za preddiplomske studije  Nautika i Brodostrojarstvo u visini od

  1.000,00 Kn mjesečno 

  Uvjeti:

 • da je podnositelj zahtjeva za stipendiju državljanin Republike Hrvatske,

 • da podnositelj zahtjeva za stipendije prebiva na području Dubrovačko-neretvanske županije,

 • da podnositelj zahtjeva za stipendiju nije stipendiran od nekog drugog subjekta

  Uz  prijavu za natječaj kandidati trebaju dostaviti adresu i broj telefona. Potrebno je dostaviti preslike sljedećih isprava:

  - Zamolba s kratkim životopisom

  - Domovnica,

  - Rodni list,

  - Potvrda o prebivalištu na području Dubrovačko-neretvanske županije,

  - Izjava da podnositelj zahtjeva za stipendiju nije stipendiran od nekog drugog subjekta,

  - Potvrda o upisu na preddiplomske studije  Nautika i Brodostrojarstvo, 

  - Svjedodžbe I,II,III i IV razreda srednje škole, te  završnog ispita  za studente prve godine,

  - Potvrdu o prosjeku i ECTS bodovima (studomat), za studente viših godina,

  - Dokaz da li je upisan uz uvjet ili bez uvjeta (preslika iz  indeksa),

  - Dokaz o rektorovoj nagradi.

  Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objave natječaja u Dubrovačkom  vjesniku. (26.listopada 2019.g.)

  Prijave se podnose isključivo  poštom (preporučeno) na adresu:

  Zaklada pomorsko trgovačke akademije «Ivo Račić»,  Dubrovnik, Ćira Carića 4, zgrada Sveučilišta u Dubrovniku.

  Lista kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči  Sveučilišta u Dubrovniku-u u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Repozitorij
Tražilica