english English

Pozvano predavanje doc. dr. sc. Mare Marić

01.10.2019, 14:57:31

Doc. dr. sc. Mara Marić, predstojnica Zavoda za mediteranske kulture, bila je pozvani predavač na Kongresu „Gärtnerische Netzwerke“ ("Hortikulturne mreže - od dvorskih vrtlara do državnih vrtlara"), koji se održao u Beču, od 26. do 28. rujna 2019., povodom obilježavanja 450. obljetnice kolekcija biljaka vrtova Schönbrunn i 100 godina austrijskih državnih vrtova. Docentica Marić održala je na njemačkom jeziku predavanje s temom „Erzherzog Maximilians Traum eines Gartens auf der Insel Lokrum bei Dubrovnik – Arbeiten im Garten zu Zeiten des Gärtners Josef Laube“ (Vrtovi iz snova nadvojvode Maksimilijana na otoku Lokrumu kraj Dubrovnika- prikaz radova u vrtovima za vrijeme vrtlara Josefa Laubea). Predavanje je bilo o najnovijim spoznajama o otoku Lokrumu u vrijeme nadvojvode Maksimilijana Habsburškog, a bit će publicirano u formi knjige početkom 2020. godine. Povijest vrtova na Lokrumu je usko povezana sa poviješću vrtova carske palače Schönbrunn, pa je ova tema izazvala veliki interes kod znanstvenika koji se bave temom europskih povijesnih vrtova.

U sklopu Kongresa organizirani su stručni obilasci kolekcija biljaka dvorca Schönbrunn koja broji više od 60.000 biljaka, 276 hektara različitih kultiviranih površina, a od toga 80 različitih stakleničkih površina. Svakako je najimpresivnija kolekcija orhideja, koja broji 25.000 biljaka, s 1.500 različitih vrsta i ubraja se među najveće kolekcije orhideja u Europi.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica