english English

Nastupno predavanje dr. sc. Anamarije Bjelopere

25.09.2019, 10:24:27

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 129/05.), člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br.: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 2/07.- Odluka UsRH, 46/07., 63/11. i 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka UsRH, 60/15 – Odluka UsRH  I 131/17.), obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u sklopu redovite nastave pred studentima, nastavnicima i Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, nastupno predavanje održati dr. sc. Anamaria Bjelopera. Tema nastupnog predavanja je „Digitalni signali u osnovnom pojasu frekvencija“, a održat će se u zgradi Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, na adresi Unska 3, u učionici A111, u četvrtak, 3. listopada 2019.,  s početkom u 10:15 sati.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica