english English

Prof. dr. sc. Pero Maldini na studijskom boravku u SAD-u

18.09.2019, 08:48:32

Prof. dr. sc. Pero Maldini, pročelnik Odjela za komunikologiju, od 26. kolovoza do 15. rujna bio je na studijskom boravku u Sjedinjenim Američkim Državama.

Program boravka obuhvatio je sudjelovanje na APSA 2019 Annual Meeting & Exhibition u Washingtonu D.C.te nastavak rada na GLE projektu na DePaul University u Chicagu.

APSA 2019 Annual Meeting & Exhibition, koja se održava već 115 godina, redovita je godišnja konferencija American Political Science Association, krovne politološke strukovne udruge u SAD te najveći i najznačajniji politološki znanstveni skup u svijetu. Tema ovogodišnjeg skupa bila je Populism and Privilege, a na brojnim panelima, izložbama, radionicama i radnim skupinama okupila je više od 6.000 znanstvenika, pretežno iz SAD, ali i iz još 68 drugih zemalja. Prof. dr. sc. Pero Maldini predsjedao je radnoj skupini Populism and Sociocultural Prerequisites of Democratic Viability te imao uvodno izlaganje na istu temu.

U okviru boravka na DePaul University Chicago, College of Liberal Arts and Social Sciences - Department of Political Science, prof. Maldini je sudjelovao u nastavku realizacije projekta Global Learning Experience, koji će u predstojećoj akademskoj godini obuhvatiti suradnju studenata Department of Political Science i Odjela za komunikologiju na realizaciji projekta New information technologies' impact on democracy in political systems of USA and Croatia – The comparative analysis. Projekt će uključiti dvadeset studenata dvaju sveučilišta, kao i program mobilnosti u kojem će američki studenti boraviti jedan semestar na Sveučilištu u Dubrovniku, a dubrovački na DePaul Univertsity u Chicagu. Potonji program razmjene realiziran je u okviru Erasmus+ (KA107) programa.

https://connect.apsanet.org/apsa2019/

http://www.depaul.edu/Pages/default.aspx

https://las.depaul.edu/academics/political-science/Pages/default.aspxPravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica