english English

Održana sedma znanstvena tribina „Kultura sjećanja Traume 20. stoljeća“

10.05.2019, 12:32:25

Sedma znanstvena tribina Sveučilišta u Dubrovniku s temom „Kultura sjećanja Traume 20. stoljeća“ upriličila se 9. svibnja 2019. u sveučilišnom Kampusu.

Na tribini su sudjelovali: izv. prof. dr. sc. Davor Pauković s Odjela za komunikologiju, izv. prof. dr. sc. Vjeran Pavlaković s Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i doc. dr. sc. Višeslav Raos s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a tribinu je moderirao prof. dr. sc. Pero Maldini, pročelnik Odjela za komunikologiju.

U svojemu je izlaganju izv. prof. dr. sc. Pauković govorio o pojmu i značenju kulture sjećanja, a osvrnuo se i na projekt FRAMNAT koji je trajao od 2014. do 2018. Također, prezentirao je glavne nacionalne komemoracije koje je projekt pratio i predstavio je problematiku sjećanja na komunizam u Hrvatskoj, s pomoću glavnih suprostavljenih okvira koji se koriste u narativima, primjerice Bleiburg ili Daksa. Izv. prof. dr. sc. Vjeran Pavlaković nadovezao se na izlaganje izv. prof. dr. sc. Davora Paukovića pa tako detaljnije govorio o temama i pitanjima kojima se projekt bavio, a koji je rezultirao i skorom objavom knjige u izdanju prestižnog inozemnog izdavača Routledga. O europskim primjerima, točnije europskoj dimenziji kulture sjećanja govorio je doc. dr. sc. Višeslav Raos, pa se tako osvrnuo na politiku kulture sjećanja koju propagira EU (holokaust i osuda svih totalitarnih režima). Dodatno, predstavio je i teme vezane uz kulturu sjećanja u pojedinim državama: Španjolskoj, Njemačkoj, Italiji, Francuskoj...

Na kraju je bila rasprava na pitanja iz brojne publike koja su se najviše odnosila na primjere iz Dubrovnika. Tribinu je moderirao prof. dr. sc. Pero Maldini, pročelnik Odjela za komunikologiju.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica