Stranicama se može pristupiti samo unutar Sveučilišta. Ova sigurnosna mjera je privremena.